BEKRPAA

Kaptan- derya sultan ikinci Mustafann damad vezir.

1670 ylnda Alanyada dodu. Sarayda yetierek darphane eminine kadar ykseldi. Bu vazifede iken vezir rtbesi ile ciddi ve peinden de msr valiligine tayin edildi. eitli yerlerde valilik yaptktan sonra Kbrs muhassilliinden ve eriboz muhafzlgnda bulundu. Birinci defa olarak 1732 senesinde kaptan-I derya oldu. 11 ay kadar bu vazifede bulunduktan sonra nianclk verildi. Sultan ikinci Mustafann kz Safiye sultanla evlendi (1740). 1750 senesinde ikinci defa kaptan- derya oldu . 3 sene sonra bu vazifeden alnp Cidde valiliine tayin edildi. htiyarlgna bahane gstererek stanbulda kald. Gelibolu ve Alanyaya srgne gnderildi(1752).

            mrnn son yllarn stanbul'da safiye sultann saraynda geirdi. eitli yerlere cami,medrese,eme gibi hayr eserleri ina ettirdi. 90 yandayken vefat etti(1759). stanbul'da defnedildi.